Tên các trường đại học bằng Tiếng Anh | Tiếng Anh đơn giản
https://tienganhdongian.wordpress.com/2012/11/24/ten-cac-truong-dai-hoc-viet-nam-trong-tieng-anh/
2019-04-16 10:06:16 195
24 Tháng Mười Một 2012 ... Một mô típ đặt tên trường trong Tiếng Anh khá quen thuộc đó là ... Dưới đây xin phép liệt kê một vài tên các trường đại học trong Tiếng ... Ho Chi Minh City University of Natural Sciences -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố ..... Nếu có thắc mắc gì bạn cứ comment dưới các bài viết, mình sẽ cố ...