Các thuật ngữ chuyên ngành ô tô, xe tải | Tiếng Anh Kỹ Thuật
https://tienganhkythuat.com/uncategorized/cac-thuat-ngu-chuyen-nganh-o-to-xe-tai/
2019-04-12 00:16:49 253
Các thuật ngữ chuyên ngành ô tô, xe tải. ... từ nắp Delco ra từng bu-gi (xe xưa) Flic : 1 anh cớm ( cảnh sát ) ... ngành ô tô; tiếng anh ...