55 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Môi Trường - Học Tiếng Anh Miễn ...
https://tienganhonline.com/tu-vung/tu-vung-theo-chu-de/tu-vung-tieng-anh-chu-de-moi-truong/
2019-04-17 10:22:12 185
55 Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường-thiên nhiên: nói về ô nhiễm không khí, chất gây ô nhiễm, rừng mưa nhiệt đới, năng lượng gió,....... ... /prəˈtekt ðə ɪnˈvaɪrənmənt/ : bảo vệ môi trường. protection forest /prəˈtekʃn ˈfɑːrɪst/ : rừng ...