Ảo Thuật Vui - Tập 1 | Tiki.vn: Sách,Truyện
https://tiki.vn/ao-thuat-vui-tap-1-p357088.html
2019-09-05 23:15:09 52
Qua bộ sách Ảo thuật vui, giới thiệu đến bạn đọc nhiều trò ảo thuật thú vị với những đạo cụ đơn giản như: bộ bài, đồng tiền, dây hay cái ly. Xin bạn đừng “dị ứng” với bộ bài. Đó không phải là vật “tội lỗi” mà chỉ là một công cụ mà thôi.