Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt - Tập 3 | Tiki.vn: Sách,Truyện
https://tiki.vn/tam-ly-hoc-trong-nhay-mat-tap-3-p558299.html
2020-06-09 06:00:05 107
Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt - Tập 3. 15 MẸO TÂM LÝ AI CŨNG NÊN BIẾT 1. Khi một nhóm người cùng cười vì điều gì đó, theo bản năng họ sẽ nhìn về phía những người họ cảm thấy thân thiết nhất (hoặc muốn cảm thấy thân thiết nhất) 2.