Tài Chính Hành Vi | Tiki.vn: Sách,Truyện
https://tiki.vn/tai-chinh-hanh-vi-p352794.html
2019-04-13 13:32:29 190
Tài chính hành vi ngày càng trở thành một nhánh quan trọng trong tài chính – giúp đưa ra những lý giải cho những quyết định kinh tế của chúng ta bằng cách kết hợp giữa lý thuyết tâm lý về hành vi và nhận thức với tài chính và kinh tế học truyền thống.