Công trường tiếng anh là gì? Tìm hiểu chung về công việc này
https://timviec365.vn/blog/cong-truong-tieng-anh-la-gi-new5745.html
2020-10-03 07:00:04 91
Công trường là nơi mà diễn ra các hoạt động về xây dựng và sản xuất để có thể tạo ra một công trình đẹp về sau này tại chính chỗ đó, người ta gọi đó là công trường. Trong tiếng anh từ công trường còn được gọi là …