Công nghệ cơ khí: Cơ khí là gì? - tincongnghecokhi.blogspot.com
https://tincongnghecokhi.blogspot.com/2012/05/co-khi-la-gi.html
2019-04-15 06:58:26 138
Với một mức độ nhỏ, cơ khí còn trở thành kỹ thuật phân tử - một mục tiêu viễn cảnh của nó là tạo ra một tập hợp phân tử để xây dựng được những phân tử và vật liệu bằng con đường tổng hợp cơ học. Công nghệ cơ khí hay kỹ thuật cơ khí là ngành ứng ...