Windows 10 build 18351 trên Slow Ring đã có Vietnamese ...
https://tinhte.vn/threads/windows-10-build-18351-tren-slow-ring-da-co-vietnamese-telex-vni-chinh-chu-qua-da-anh-em-oi.2927857/
2019-04-10 00:37:12 141
Nếu như anh em đang đăng ký chương trình Windows Insider thì sẽ nhận được email nhắc cập nhật lên bản build này. Điều quan trọng là ...