Quốc Tế Ngữ | Tinhte.vn
https://tinhte.vn/threads/quoc-te-ngu.1340041/
2019-04-14 20:16:14 237
23 Tháng Sáu 2012 ... ohttp://vi.wikipedia.org/wiki/Esperanto http://vi.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof [IMG] Quốc Tế Ngữ hay Esperanto là ngôn ngữ ...