Cổ đông Nhật “ra tay” vực dậy Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC) | 360 ...
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/co-dong-nhat-ra-tay-vuc-day-thiet-bi-y-te-viet-nhat-jvc-246847.html
2019-04-15 13:24:21 205
27 Tháng Mười 2018 ... (ĐTCK) Sau lần 1 tổ chức bất thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lần 2 của CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC) đã thành công với ...