Cao su Phước Hòa (PHR): Kế hoạch chia cổ tức 40% bằng tiền ...
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/cao-su-phuoc-hoa-phr-ke-hoach-chia-co-tuc-40-bang-tien-mat-261580.html
2019-05-04 06:42:05 72
(ĐTCK) Năm 2019, CTCP Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 ...