Thép Hòa Phát xuất khẩu tăng 50%, thị trường Mỹ chiếm 15% sản ...
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/thep-hoa-phat-xuat-khau-tang-50-thi-truong-my-chiem-15-san-luong-xuat-khau-254170.html
2019-05-06 05:34:03 90
8 Tháng Giêng 2019 ... (ĐTCK) Kết thúc năm 2018, thép Hòa Phát đạt sản lượng 2.377.000 tấn, tăng 8% so với năm trước. Sản lượng xuất khẩu tăng đột biến với ...