Điều kiện tài sản vay thế chấp là gì? | Tư vấn tài chính | ĐTCK
https://tinnhanhchungkhoan.vn/tu-van-tai-chinh/dieu-kien-tai-san-vay-the-chap-la-gi-261008.html
2019-04-18 06:46:10 95
Điều kiện vay thế chấp ngân hàng và điều kiện tài sản thế chấp: Ngoài các điều kiện vay vốn thông thường (có năng lực hành vi dân sự, mục đích vay vốn hợp pháp, phương án sử dụng vốn khả thi, có khả năng tài chính để trả nợ) thì phải đáp ứng các điều kiện ...