Tiếng Anh chủ đề: Các loại giầy - Toomva.com
https://toomva.com/post/tieng-anh-chu-de-cac-loai-giay=375
2019-04-28 01:42:03 122
17 Tháng Mười Hai 2015 ... Tiếng Anh chủ đề: Mỹ thuật. Tiếng Anh chủ đề: ... Gladiator boot /'glædieitə nu:t/ giầy chiến binh cao cổ 15. Jelly /'dʤeli/ giày ... Slip on /slip ɔn/ giày lười thể thao 31. Stiletto ... Carry on nghĩa tiếng Việt là gì? 2. Từ vựng các ...