Từ vựng tiếng Anh về thể dục - Toomva.com
https://toomva.com/post/tu-vung-tieng-anh-ve-the-duc=743
2019-04-28 05:30:15 246
31 Tháng Tám 2018 ... Workout: kế hoạch tập thể dục hoặc bài tập thể dục được vạch ra một cách ... Trong y học nghĩa là tim mạch, trong thể dục tiếng Anh có nghĩa là các bài ... Cơ này to lên rất nhanh nếu cầm thước kẻ hay vật gì cứng phang vào.