"Đất" : Có bao nhiêu từ tiếng Anh để diễn tả. - Toomva.com
https://toomva.com/post/-dat-co-bao-nhieu-tu-tieng-anh-de-dien-ta-=327
2019-05-07 18:06:05 102
1 Tháng Mười Hai 2015 ... Ngạc nhiên: Cách diễn tả trong tiếng Anh. 1. ... Plot: một mảnh đất nhỏ có thể dùng cho việc xây dựng, trồng rau hoặc chôn cất người chết.