TOP 7 TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN
https://top10truonghoc.com/top-7-truong-dao-tao-nganh-khoa-hoc-thu-vien
2019-04-17 13:54:04 199
Giảng viên tại các trường đào tạo ngành Khoa Học Thư Viện và Cơ Sở Thông Tin. Ngoài ra còn rất nhiều vị trí khác nữa mà mình không rõ J. Tố chất cần thiết khi chọn ngành Khoa Học Thư Viện. Kiên nhẫn, tỉ mỉ và cực kỳ cẩn thận.