Top 10 trường tiểu học quốc tế tốt nhất ở TP.HCM - Toplist.vn
https://toplist.vn/top-list/truong-tieu-hoc-quoc-te-tot-nhat-o-tphcm-9087.htm
2019-04-16 07:44:13 236
Trường Quốc tế Á Châu Bậc Tiểu học - IPS. Trường Quốc tế Á Châu IPS thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu được xem là một trong những hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học cho đến đại học lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.