Công ty Cổ phần Hóa Chất Á Châu triển khai chương trình Middle ...
https://toppion.com.vn/tin-tuc/tin-dao-tao/cong-ty-co-phan-hoa-chat-a-chau-middle-manager-leader-mindset-08-09-07-2014.html
2019-05-03 04:20:10 96
Ngày 08-09/7 vừa qua tại Saigon Hotel, Tập đoàn Huấn luyện và Tư vấn Triển khai TOPPION đã tổ chức thành công Khóa Huấn luyện Middle Manager ...