Đọc tóm tắt cuốn sách Tâm lý học thành công tác giả Carol S. Dweck
http://tramdoc.vn/tom-tat-sach/tam-ly-hoc-thanh-cong-rxgg4W.html
2019-05-02 16:48:06 120
Nhà tâm lý học nổi tiếng Carol S. Dweck sau nhiều thập niên nghiên cứu về thành công đã khám phá ra một ý tưởng thực sự mang tính đột phá – sức mạnh tư ...