Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'thiết bị' trong từ điển Lạc Việt
http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/thi%E1%BA%BFt+b%E1%BB%8B.html
2019-04-16 05:44:09 262
Định nghĩa của từ 'thiết bị' trong từ điển Lạc Việt. ... Cộng đồng · Bình luận. Đóng tất cả. Kết quả từ 3 từ điển. Từ điển Việt - Anh. thiết bị. [thiết bị] ... thiết bị điện tử.