Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'quảng cáo' trong từ điển Lạc Việt
http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/qu%E1%BA%A3ng+c%C3%A1o.html
2019-04-27 22:50:07 118
mikonese; 27/03/2019 14:54:41; Cho em hỏi cụm từ này dịch là gì ạ? ... Rồi mình dịch sang tiếng Anh như thế này: "An equation with n degrees will have n solutions. .... dùng mọi hình thức để giới thiệu cho quần chúng biết về sản phẩm của mình. (...) bà con sính xem hát, hôm đó thấy ô tô quảng cáo chạy rông khắp phố ...