Nghĩa của từ Under construction - Từ điển Anh - Việt - Tra từ
http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Under_construction
2019-05-08 01:12:03 72
Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. ... Bài từ dự án mở Từ điển Anh - Việt. Kỹ thuật chung. đang xây dựng. complex buildings under ... trong giai đoạn xây dựng ... Vui lòng ấn F9 để gõ tiếng Việt có dấu. X.