Nghĩa của từ Metering pump - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - Soha
http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Metering_pump
2019-05-03 09:56:16 79
Bài từ dự án mở Từ điển Anh - Việt. Hóa học & vật liệu. bơm định lượng ... Giải thích VN: Một bơm dạng pittong đo lưu lượng chất lỏng chảy qua nó để điều ...