Thủ tục Nhập Khẩu dụng cụ Nhà bếp - Kiến Tập
https://trungtamkientap.com/faqs/thu-tuc-nhap-khau-dung-cu-nha-bep/
2019-04-16 16:52:09 216
– Bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp (chén bát, nồi, đũa, thìa) mới 100% không thuộc Danh mục cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Do đó công ty có thể nhập khẩu như hàng hoá thông thường.