Học tiếng Nhật với tên các ngày lễ ở Việt Nam
http://trungtamnhatngu.edu.vn/news/TU-VUNG/Hoc-tieng-Nhat-voi-ten-cac-ngay-le-o-Viet-Nam-1085/
2019-04-16 06:42:30 246
24 Tháng 4 2018 ... Cùng Trung tâm tiếng Nhật SOFL học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề các ngày nghỉ ... 国際女性(こくさいじょせい)の日(ひ): Ngày Quốc tế phụ nữ