CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC - Truongcat.com - CỬA NHÔM KÍNH
http://truongcat.com/bao-gia
2019-05-17 00:48:03 194
STT. SẢN PHẨM. MÃ SỐ. ĐVT. ĐƠN GIÁ. Nhôm trắng sứ. Nhôm vân gỗ : Cửa đi : 1. Cửa đi hệ 70mm, S>1,5m2,( diện tích trên 1,5m2); Nhôm + kính 5 ly + phụ kiện ( chưa khóa) + gia công + lắp đặt