Các thuật ngữ và chỉ số quảng cáo hay được dùng trên ...
http://truyenthongxanh.vn/cac-thuat-ngu-va-chi-so-quang-cao-hay-duoc-dung-tren-truyen-hinh/
2019-04-27 16:42:32 76
Trong đó phim quảng cáo có thời lượng 30 ... Khi TVC được phát trên truyền hình mỗi lần phát sóng được gọi là 01 spot quảng cáo.