Gỉ sét và rỉ sét, gí và dí, viết chữ nào cho đúng? - Tuổi Trẻ Online
https://tuoitre.vn/gi-set-va-ri-set-gi-va-di-viet-chu-nao-cho-dung-1338789.htm
2019-05-06 13:42:03 93
27 Tháng Sáu 2017 ... TTO - Vụ việc 17 tàu cá vỏ thép ở tỉnh Bình Định đóng mới theo nghị định 67 của Chính ... Và cụm từ nổi bật là: rỉ sét, hay gỉ sét? ... Danh từ gỉ có nghĩa là “chất do kim loại tác dụng với không khí ẩm tạo thành, ví dụ: gỉ sắt”.