TRƯỜNG HẢI Tuyển dụng | Tutimviec.com
https://tutimviec.com/truong-hai-tuyen-dung.html
2019-04-12 07:34:21 265
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. THACO – TRƯỜNG HẢI AUTO. www.thacogroup.vn. Tuyển dụng 04/2019. Tutimviec.com Chia sẽ Thông tin Tuyển dụng của THACO – TRƯỜNG HẢI AUTO. 1. Báo chí/Truyền Thông/Văn hóa. 2. Bảo vệ/Lái xe/Lao động phổ thông. 3. Chăm sóc khách hàng/Giao dịch hồ sơ. 4.