Xe kinh doanh vận tải là gì? - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ LTL
https://tuvanltl.com/xe-kinh-doanh-van-tai-la-gi/
2019-11-07 16:00:07 63
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 86/ 2014 NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thì: “Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận ...