Những điều cần biết về chính sách định cư Phần Lan - Tư vấn quốc ...
http://tuvanquoctich.com/nhung-dieu-can-biet-ve-chinh-sach-dinh-cu-phan-lan/
2019-04-20 14:02:15 160
1 Tháng Năm 2018 ... Dựa vào chính sách định cư Phần Lan, bạn có thể xin cấp giấy phép cư trú Phần Lan dựa trên cơ sở đoàn tụ gia đình, nếu gia đình bạn có một ...