pandarbear - Cách cục nào cho biết người mang lá số ấy lấy chồng ...
http://tuvilyso.org/forum/topic/343-cach-cuc-nao-cho-biet-nguoi-mang-la-so-ay-lay-chong-ngoai-quoc/page__st__150
2019-04-28 17:10:09 135
15 Tháng Năm 2013 ... Nói về lá số lấy chồng nước ngoài, mình cũng có thắc mắc...nhiều ... Họ cho rằng Thân cư Phu có thất sát, ở mệnh có Thiên Mã, ở Tật ..... bạn có thể xem giúp xem lá số mình có đi nước ngoài học hành hay định cư không ạ.