Khoa học Máy tính** (CTĐT CLC TT23) - tuyensinh.vnu.edu.vn
https://tuyensinh.vnu.edu.vn/index.php/Home/viewnganh/73
2019-04-17 04:02:29 175
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Chương trình/ngành đào tạo: Khoa học Máy tính** (CTĐT CLC TT23) Mã trường: QHI Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN8 Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 % Chỉ tiêu THPT : 115 Chỉ tiêu theo phương thức khác: 35