Tuyển sinh ĐHBK Hà Nội | Ngành đào tạo - Kỹ thuật máy tính
https://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/12/ky-thuat-may-tinh
2019-04-16 20:20:10 216
Ngành Kỹ thuật máy tính được xây dựng với mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính. Người học được đào tạo kiến thức cơ bản về toán, lý, điện tử số, thuật toán, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ...