Hỏi về cho vay chứng minh năng lực tài chính | U&Bank - Cộng đồng ...
https://ub.com.vn/threads/hoi-ve-cho-vay-chung-minh-nang-luc-tai-chinh.229180/
2019-04-18 06:50:17 171
22 Tháng Chín 2014 ... Chào mọi người, minh là new banker. Hiện đang có khách hàng có nhu cầu vay 1 tỷ để CMNLTC cho con đi du học, thời hạn 1 tháng.