Thanh toán Quốc tế là gì? - Những điều cần biết - ub.edu.vn
https://ub.edu.vn/thanh-toan-quoc-te-la-gi-nhung-dieu-can-biet.html
2019-09-13 11:55:08 110
+ Nếu bạn theo học ngành Thương mại Quốc tế, Ngoại thương, Xuất nhập khẩu, QTKD Quốc tế, Kinh tế Quốc tế… (bất kỳ ngành nào về Kinh tế Tài chính Ngân hàng có chữ Quốc tế), đó là một lợi thế lớn của bạn trong việc xét tuyển hồ sơ.