Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ qua các năm -...
https://uet.vnu.edu.vn/diem-trung-tuyen-vao-truong-dai-hoc-cong-nghe-qua-cac-nam/
2019-04-17 04:02:29 87
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO KỲ THI CỦA BGDĐT STT Năm tuyển sinh Ngành Công nghệ Thông tin Khoa học máy tính Hệ thống thông tin Công nghệ Điện tử, truyền thông Truyền thông và mạng máy tính Vật lý kỹ thuật Cơ học kỹ thuật Công nghệ Cơ […]