Tuyển dụng các vị trí làm việc tại Khách sạn Nha Trang Horizon...
https://uhmhotels.com/tuyen-dung/vi-tri-tuyen-dung/tuyen-dung-cac-vi-tri-lam-viec-tai-khach-san-nha-trang-horizon-hotel/
2019-09-27 08:45:12 113
Tuyển dụng các vị trí: Làm việc tại Nha Trang | Lô 03-04 Phạm Văn Đồng,P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Nhận hồ sơ Từ ngày 2/4/2018 tại phòng dự án UHMGROUP Tầng 1 - Khách sạn Nha Trang Wonderland, Lô 10 - 11 đường Phạm Văn Đồng - TP Nha Trang.