Bộ Hỏi-Đáp Tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Ngoại ngữ năm...
https://ulis.vnu.edu.vn/bo-hoi-dap-tuyen-sinh-dai-hoc-vao-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2017/
2019-04-16 23:34:16 100
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn ngữ, quốc tế học và các ngành liên quan.