Education Terms - Thuật ngữ Tiếng Anh Giáo dục - USA ...
http://usaviettranslations.com/english-vietnamese-education-terms
2019-04-23 05:10:02 127
English, Vietnamese ... Equal Educational Oppportunities Act, Đạo luật Cơ hội Giáo dục Công bằng ... School Shared Access Zone, Khu vực Tiếp cận chung của cấp Trung học Cơ sở ... school-based health centers, Trung tâm y tế tại trường.