# Giấy phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm tiếng anh là gì?
https://vanluat.vn/giay-phep-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-tieng-anh-la-gi-4301.html
2019-04-15 08:00:26 216
Giấy phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm tiếng anh là gì? Vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng anh là gì ? Vệ sinh an toàn thực phẩm tiếng anh là food safe theo nghĩa mà các doanh nghiệp cần hiểu là phải có được cơ sở sản xuất, điều kiện sản xuất và môi trường đảm bảo vệ sinh, thực phẩm được sản xuất ra không ...