Viết đoạn văn về môn thể thao mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh có ...
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?115333-Viet-doan-van-ve-mon-the-thao-ma-ban-yeu-thich-bang-tieng-Anh-co-dich-Bong-da-cau-long-boi-loi
2019-04-27 20:00:21 268
12 Tháng Tám 2017 ... Hôm nay tôi giới thiệu các bạn một vài đoạn văn về các môn thể thao (bóng đá, cầu lông và bơi lội) bằng tiếng anh. 2 môn chơi trên cạn và 1 ...