Từ vựng tên các môn thể thao trong tiếng Anh: Bóng đá, bóng chuyền ...
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?78268-Tu-vung-ten-cac-mon-the-thao-trong-tieng-Anh-Bong-da-bong-chuyen-bong-ro
2019-04-12 14:40:18 159
Với quá trình hội nhập quốc tế toàn cầu thì các môn thể thao trên thế giới đa số đều được phổ biến khắp mọi nơi và được nhiều người chơi.