Tổ hợp môn khoa học tự nhiên gia tăng đột biến - Cẩm nang tuyển ...
https://vgbc.org.vn/to-hop-mon-khoa-hoc-tu-nhien-gia-tang-dot-bien/
2019-04-14 08:50:12 157
Đồng thời thí sinh đăng ký tổ hợp môn khoa học tự nhiên chiếm hơn 70% trong tổng lượng thí sinh đăng ký, gia tăng gần ... Tình trạng nhiều ngành khoa học xã hội mở rộng xét tuyển bằng cách giữ nguyên tổ hợp cũ gồm Văn, Sử, Địa còn bổ sung thêm Toán và môn khoa học tự nhiên. ... Khối A gồm những ngành nào?