Trung tâm Việt – Đức
https://vgc.hcmute.edu.vn/
2019-04-16 08:40:11 195
Trung tâm Việt-Đức được đầu tư một hệ thống trang thiết bị thuộc các thế hệ mới nhất, đồng bộ và tập trung cho hai lĩnh vực đào tạo: Cơ khí và Điện-Điện tử.