Tạo quảng cáo trên Instagram trong Trình quản lý quảng cáo | Trung ...
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1634705703469129
2019-04-15 19:10:48 122
Trong phần Đối tượng, hãy tạo đối tượng cho quảng cáo của bạn. Bạn có thể chọn các đặc điểm của đối tượng như độ tuổi, giới tính, sở thích và các tiêu chí ...