Trung tâm nội thất Phố Xinh - Đà Nẵng - Cửa hàng nội thất | Facebook
https://vi-vn.facebook.com/pages/Trung-t%C3%A2m-n%E1%BB%99i-th%E1%BA%A5t-Ph%E1%BB%91-Xinh/521424281281039
2019-04-18 17:40:22 67
Cửa hàng ok nhưng nhân viên bán hàng thì gương mặt thật mất cảm tình , bán hàng vơie thái độ thiếu thiện cảm . Mình rất thích mua nhưng khi thấy nhân viên ...