Mẹo bảo mật | Trung tâm trợ giúp của Facebook | Facebook
https://vi-vn.facebook.com/help/379220725465972
2019-04-17 13:38:11 84
Nhận cảnh báo khi ai đó cố đăng nhập tài khoản của bạn từ một máy tính hoặc thiết bị di động không nhận dạng được. Tìm hiểu cách bảo vệ mật khẩu của bạn.